Skład Rady Uczelni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lata 2021-2024

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Robert Grzegorczyk
mgr Paweł Kolczyński

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. uczelni
mgr inż. Piotr Śladowski

Przewodniczący Samorządu Studentów:
Przemysław Wolski

Rada Uczelni została powołana przez Senat Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu strategii Uczelni; opiniowanie projektu statutu; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, monitorowanie zarządzania Uczelnią; wykonywanie innych czynności wskazanych w statucie. Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 15 czerwiec 2020, godzina 09:16)
 • Osoba publikująca: Redaktor BIP
 • Nadzór nad treścią: Redaktor BIP
 • Ilość wyświetleń: 296
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 październik 2021, godzina 11:01
 • Historia aktualizacji

 • 27 październik 2021, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  20 październik 2021, godzina 13:08 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  04 styczeń 2021, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  27 sierpień 2020, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  27 sierpień 2020, godzina 10:48 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  16 lipiec 2020, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  23 czerwiec 2020, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  15 czerwiec 2020, godzina 09:16 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)