Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Mazowiecka Urzelnia Publiczna w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mazowiecka.edu.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
   
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji jest dokumentacja przetragowa.
   
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej: 2007-05-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-15Zarządzeniem Nr 7/2021 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 5 lutego 2021 roku powołany został koordynator do spraw dostępności. Do pełnienia funkcji Koordynatora powołano Annę Kowalską.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności

Telefon:   (24) 366 54 01 wew. 273

e-mail:    dostepnosc@mazowiecka.edu.pl
Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 miesięcy temu (poniedziałek, 21 wrzesień 2020, godzina 14:05)
 • Osoba publikująca: Redaktor BIP
 • Nadzór nad treścią: Redaktor BIP
 • Ilość wyświetleń: 294
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 31 marzec 2021, godzina 10:25
 • Historia aktualizacji

 • 31 marzec 2021, godzina 10:25 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  30 marzec 2021, godzina 14:06 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  16 marzec 2021, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu (Bartłomiej Szatkowski - Administrator)
  15 marzec 2021, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu (Bartłomiej Szatkowski - Administrator)
  17 luty 2021, godzina 08:48 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  15 luty 2021, godzina 14:08 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  15 luty 2021, godzina 14:08 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)