Statystyki wyświetleń


Postępowanie objęte prawem zamówień publicznych - 10562 wyświetleń
Postępowanie nie objęte prawem zamówień publicznych - 9264 wyświetleń
strona główna - 8015 wyświetleń
Ogłoszenie o najmie powierzchni - 7660 wyświetleń
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych - 5573 wyświetleń
Zamówienia Publiczne - 4765 wyświetleń
Studia - 1646 wyświetleń
Uczelnia - 1564 wyświetleń
Praca - 1495 wyświetleń
Prawo - 928 wyświetleń
Programy studiów - 832 wyświetleń
Oferty pracy dla nauczycieli akademickich - 691 wyświetleń
UWAGA ZMIANA SIWZ Adaptacja i remont pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo - 509 wyświetleń
Pozostałe oferty pracy - 506 wyświetleń
Ogłoszenia o wynikach konkursów (nauczycieli akademickich) - 447 wyświetleń
Dokumenty i Regulaminy Uczelni - 435 wyświetleń
Wydział Nauk o Zdrowiu - 409 wyświetleń
Senat - 386 wyświetleń
Władze Uczelni - 363 wyświetleń
„Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” - 334 wyświetleń