Statystyki wyświetleń


Postępowanie objęte prawem zamówień publicznych - 14446 wyświetleń
Postępowanie nie objęte prawem zamówień publicznych - 13106 wyświetleń
Ogłoszenie o najmie powierzchni - 11451 wyświetleń
strona główna - 9365 wyświetleń
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych - 8762 wyświetleń
Zamówienia Publiczne - 5155 wyświetleń
Studia - 1826 wyświetleń
Praca - 1802 wyświetleń
Uczelnia - 1753 wyświetleń
Prawo - 1055 wyświetleń
Programy studiów - 906 wyświetleń
Oferty pracy dla nauczycieli akademickich - 875 wyświetleń
Pozostałe oferty pracy - 611 wyświetleń
UWAGA ZMIANA SIWZ Adaptacja i remont pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo - 525 wyświetleń
Ogłoszenia o wynikach konkursów (nauczycieli akademickich) - 506 wyświetleń
Dokumenty i Regulaminy Uczelni - 498 wyświetleń
Wydział Nauk o Zdrowiu - 456 wyświetleń
Senat - 441 wyświetleń
Władze Uczelni - 420 wyświetleń
„Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” - 360 wyświetleń