Statystyki wyświetleń


„Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” - 376 wyświetleń
Wydział Nauk Społecznych - 357 wyświetleń
Dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 341 wyświetleń
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 338 wyświetleń
Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki - 325 wyświetleń
UNIEWAŻNIONY - Dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 302 wyświetleń
Uchwały Senatu - 295 wyświetleń
UWAGA ZMIANA TERMINU - Świadczenie usługi ochrony w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku - 290 wyświetleń
Rada Uczelni - 262 wyświetleń
Redakcja BIP - 260 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych dla osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 253 wyświetleń
Regulamin studiów - 245 wyświetleń
Instrukcja BIP - 227 wyświetleń
Przeprowadzenie badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego - 223 wyświetleń
Regulamin świadczeń dla studentów - 212 wyświetleń
Pielęgniarstwo I stopnia - 207 wyświetleń
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 r. - 193 wyświetleń
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej - 189 wyświetleń
Kształcenie zdalne – zasady - 188 wyświetleń
Statut Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 172 wyświetleń