Statystyki wyświetleń


Wydział Nauk Społecznych - 548 wyświetleń
„Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” - 437 wyświetleń
Statut Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 432 wyświetleń
Regulamin studiów - 424 wyświetleń
Rada Uczelni - 400 wyświetleń
Uchwały Senatu - 398 wyświetleń
Redakcja BIP - 392 wyświetleń
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 383 wyświetleń
Instrukcja BIP - 377 wyświetleń
Dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 377 wyświetleń
UWAGA ZMIANA TERMINU - Świadczenie usługi ochrony w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku - 367 wyświetleń
Zasady i tryb przyjmowania na studia - 365 wyświetleń
Regulamin świadczeń dla studentów - 358 wyświetleń
UNIEWAŻNIONY - Dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 349 wyświetleń
Pielęgniarstwo I stopnia - 334 wyświetleń
Strategia rozwoju Uczelni - 327 wyświetleń
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej - 312 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych dla osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 295 wyświetleń
Kształcenie zdalne – zasady - 293 wyświetleń
Przeprowadzenie badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego - 285 wyświetleń