Statystyki wyświetleń


Koordynator dostępności - 101 wyświetleń
Ekonomia II stopnia - 100 wyświetleń
Dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych stacjonarnych w Czytelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 100 wyświetleń
Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - 100 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 98 wyświetleń
Wynajem i uruchomienie cyfrowego łącza bezpośredniego dla przesyłu danych pomiędzy budynkami Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021 - 96 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 95 wyświetleń
Zarządzenie Rektora - 94 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 94 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo - 94 wyświetleń
Raport samooceny - Ekonomia - 93 wyświetleń
Wykonanie usługi konserwacji instalacji sanitarnych, węzłów cieplnych i kotłowni w obiektach Uczelni w Płocku. - 92 wyświetleń
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 90 wyświetleń
Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów: sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej znajdujących się w budynkach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 90 wyświetleń
Świadczenie usług pocztowych dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021-2022 - 89 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 88 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 87 wyświetleń
Administracja I stopnia - 86 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Kosmetologia - 86 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach opiekuna praktyk dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki – Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 84 wyświetleń