Statystyki wyświetleń


Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 88 wyświetleń
Położnictwo I stopnia - 87 wyświetleń
Filologia studia I stopnia stacjonarne - 84 wyświetleń
Przeprowadzenie szkolenia dla studentów kierunku położnictwo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 84 wyświetleń
Dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych stacjonarnych w Czytelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 83 wyświetleń
Ekonomia II stopnia - 79 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo - 79 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 78 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 77 wyświetleń
Świadczenie usług pocztowych dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021-2022 - 76 wyświetleń
Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - 76 wyświetleń
Wynajem i uruchomienie cyfrowego łącza bezpośredniego dla przesyłu danych pomiędzy budynkami Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021 - 75 wyświetleń
Filologia studia II stopnia - 73 wyświetleń
Zarządzenie Rektora - 72 wyświetleń
Wykonanie usługi konserwacji instalacji sanitarnych, węzłów cieplnych i kotłowni w obiektach Uczelni w Płocku. - 72 wyświetleń
Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów: sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej znajdujących się w budynkach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 72 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 71 wyświetleń
Pedagogika studia I stopnia stacjonarne - 70 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 70 wyświetleń
Wyposażenie Sali refleksoterapii w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 70 wyświetleń