Statystyki wyświetleń


„Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, kontrolnych, okresowych, wysokościowych i psychologicznych oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2021”. - 84 wyświetleń
Wyposażenie Sali refleksoterapii w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 83 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 82 wyświetleń
Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia opisu dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Położnictwo - 82 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej - 82 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 81 wyświetleń
Dostawa produktów farmaceutycznych, jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni kosmetologicznych i ginekologiczno-położniczej na Wydziale Nauk o Zdrowiu - 80 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Kosmetologia - 80 wyświetleń
Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Położnictwo i Kosmetologia - 79 wyświetleń
Nabór 2019/2020 - 78 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowi na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 78 wyświetleń
Zarządzanie I stopnia - 76 wyświetleń
Dostawa wkładów drukujących na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku - 76 wyświetleń
Prenumerata prasy polskiej na rok 2021 do Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 76 wyświetleń
Instalacja oraz opłaty abonamentowe połączenia internetowego niesymetrycznego (ADSL) wraz z użyczeniem urządzeń końcowych w roku 2021 - 73 wyświetleń
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku 2021 - 72 wyświetleń
Nabór 2019/2020 - 71 wyświetleń
Finanse z elementami matematyki - 67 wyświetleń
Deklaracja dostępności - 65 wyświetleń
Nabór 2019/2020 - 64 wyświetleń