Statystyki wyświetleń


„Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, kontrolnych, okresowych, wysokościowych i psychologicznych oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2021”. - 69 wyświetleń
Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia opisu dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Położnictwo - 69 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowi na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 68 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej - 68 wyświetleń
Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Położnictwo i Kosmetologia - 67 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Kosmetologia - 67 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach opiekuna praktyk dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki – Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 67 wyświetleń
Dostawa produktów farmaceutycznych, jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych na wyposażenie pracowni kosmetologicznych i ginekologiczno-położniczej na Wydziale Nauk o Zdrowiu - 67 wyświetleń
Pedagogika specjalna studia I stopnia stacjonarne - 66 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 66 wyświetleń
Dostawa wkładów drukujących na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2021 roku - 66 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych - 66 wyświetleń
Pedagogika studia II stopnia stacjonarne - 65 wyświetleń
Praca socjalna I stopnia stacjonarnie - 64 wyświetleń
Nabór 2019/2020 - 64 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Kosmetologia - 63 wyświetleń
Prenumerata prasy polskiej na rok 2021 do Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 62 wyświetleń
Nowe media studia I stopnia stacjonarne - 60 wyświetleń
Zarządzanie I stopnia - 59 wyświetleń
Raport samooceny - Ekonomia - 58 wyświetleń