Statystyki wyświetleń


Uchwała Senatu 114/2019 - w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zwalniania z tych opłat - 31 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 25 wyświetleń
Zarządzenie Rektora nr 36/2021 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia edukacyjne oraz wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w roku akademickim 2021-2022 - 24 wyświetleń
Wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne - 23 wyświetleń
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej - 22 wyświetleń
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - 19 wyświetleń
Praca socjalna - 16 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 15 wyświetleń
Informatyka - 15 wyświetleń
Nowe media - 14 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 13 wyświetleń
Raport samooceny - Bezpieczeństwo wewnętrzne - 13 wyświetleń
Filologia - 12 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 11 wyświetleń
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie - 11 wyświetleń
Pedagogika - studia II stopnia - 11 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 10 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 8 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 7 wyświetleń
Nabór 2021/2022 - 6 wyświetleń