Zarządzeniem Nr 7/2021 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 5 lutego 2021 roku powołany został koordynator do spraw dostępności. Do pełnienia funkcji Koordynatora powołano Panią Annę Kowalską.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności

Telefon:   (24) 366 54 01 wew. 273

e-mail:    dostepnosc@mazowiecka.edu.pl


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 miesiące temu (poniedziałek, 06 wrzesień 2021, godzina 09:10)
 • Osoba publikująca: Redaktor BIP
 • Nadzór nad treścią: Redaktor BIP
 • Ilość wyświetleń: 59
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 05 listopad 2021, godzina 09:15
 • Historia aktualizacji

 • 05 listopad 2021, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  05 listopad 2021, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  05 listopad 2021, godzina 09:14 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  03 listopad 2021, godzina 15:19 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  03 listopad 2021, godzina 15:19 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  03 listopad 2021, godzina 15:18 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  06 wrzesień 2021, godzina 09:11 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
  06 wrzesień 2021, godzina 09:10 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)