Statystyki wyświetleń


Ekonomia I stopnia - 106 wyświetleń
Przeprowadzenie kursu obsługi pakietu Office – Excel dla grupy studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 105 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 102 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych dla osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 102 wyświetleń
Pomoc Materialna - 100 wyświetleń
Dostawa książek naukowych na potrzeby Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 98 wyświetleń
Świadczenia dla studentów - 97 wyświetleń
Przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej dla studentów uczestniczących w edukacji Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na poziomie wyższym - 97 wyświetleń
Informatyka - 96 wyświetleń
Raporty samooceny PKA - 96 wyświetleń
Dostawa produktów do pielęgnacji ciała oraz artykułów chemicznych na wyposażenie pracowni kosmetologicznych dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu - 95 wyświetleń
Usługa przeprowadzenia kursu dla samodzielnych księgowych/ bilansistów dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 94 wyświetleń
Jednolite studia magisterskie Pedagogika - 93 wyświetleń
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej/zabudowanej, należącej do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Płocku, położonej w Nowym Trzepowie 55 - 93 wyświetleń
Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia opisu dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Położnictwo - 93 wyświetleń
Nabór 2020/2021 - 92 wyświetleń
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz studentów uczelni partnerskich - 91 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 91 wyświetleń
Nabór 2019/2020 - 89 wyświetleń
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach opiekuna praktyk dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki - Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 89 wyświetleń